Training Webinar Series - Apple Search Ads for Start-ups 2021

February 19, 2021-

Nhằm hỗ trợ cộng đồng developer Games/Apps và các startups có app trên nền tảng iOS hiểu rõ hơn về AppStore và Apple Search Ads, WeBuild Community cùng Apple tổ chức Training Webinar Series - Apple Search Ads for Start-ups.

Event dành cho các bạn hoặc các team đã và đang phát triển app trên nền tảng của Apple. Các bạn tham gia ngoài được đào tạo về Apple Search Ads còn được thêm các quyền lợi sau: 

 • Hỗ trợ Đối tác Khách hàng (Client Partner)

 • Lợi thế tiên phong khi đa dạng hóa các kênh quảng cáo iOS của bạn.

 • Phiếu thưởng trị giá 100 đô la cho các nhà phát triển mới đăng ký.

 • Quà lưu niệm từ team Apple Search Ads.

Chương trình dự kiến gồm 3 buổi về những nội dung sau: 

 • Phần 1:

  • Thời gian: 2.00pm - 3.00pm, Thứ 3 ngày 23/02/2021

  • Nội dung:

   • Market Insights

   • Introduction to Apple Search Ads

   • Apple Search Ads UI Walkthrough

 • Phần 2:

  • 2.00pm - 3.00pm, Thứ 3 ngày 02/03/2021

  • Nội dung:

   • Apple Search Ads Optimisation

   • Creative Sets

   • Success Case Studies

 • Phần 3:

  • 2.00pm - 3.00pm, Thứ 3 ngày 09/03/2021

  • App Store Optimisation

Ngôn ngữ

Webinar sẽ được làm bằng tiếng Việt, và do các nhân viên người Việt tại Apple Singapore thực hiện.

Đăng ký


To support the Games/Apps developer community and startups with iOS-based applications with a better insight on AppStore and Apple Search Ads, WeBuild Community is proud to partner with Apple to organize Training Webinar Series - Apple Search Ads.

This training program is tailored for teams and individuals who are working with application development on Apple platforms. Other than Apple Search Ads training, these benefits are also included

 • Client Partner Support

 • The initial advantage in diversifying iOS marketing channels

 • $100 coupons for beginners/ early-applied developers

 • Keepsakes from Apple Search Ads team

The program is designed with 3 key sessions

 • Part 1:

  • Timeline: 2.00pm - 3.00pm, Tuesday, 23/02/2021

  • Agenda:

   • Market Insights

   • Introduction to Apple Search Ads

   • Apple Search Ads UI Walkthrough

 • Part 2:

  • 2.00pm - 3.00pm, Tuesday, 02/03/2021

  • Agenda:

   • Apple Search Ads Optimisation

   • Creative Sets

   • Success Case Studies

 • Part 3:

  • 2.00pm - 3.00pm, Tuesday, 09/03/2021

  • App Store Optimisation

Language

The webinar will be conducted in Vietnamese by the Vietnamese team from Apple Singapore.

Application