Apple Search Ads Event Summary

March 17, 2021-

Cảm ơn các bạn đã tham gia 3 buổi training của Apple Search Ads. Hi vọng các câu hỏi của các bạn đã được đội ngũ chúng tôi trả lời trong buổi webinar. Cảm ơn các bạn đã có phản hồi tích cực về nội dung của các buổi webinar. Chúng tôi xin gửi lại tóm tắt nội dung training trong 3 buổi:

Apple Search Ads

  1. File pdf giới thiệu về Apple Search Ads.

  2. File pdf về cấu trúc chiến dịch.

  3. File pdf về best practices cho Apple Search Ads.

  4. Ngoài ra các bạn còn có thể tự học và lấy chứng chỉ về Apple Search Ads tại đây

  5. Để xem các success case studies lên quan đến chủ đề app của các bạn tại đây 

App Store Optimisations

  1. Để tìm hiểu thêm các chi tiết về tối ưu hoá App Store, các bạn xem tại đây 

  2. Để tìm hiểu về các KPIs được dùng trên App Store, xem tại đây

  3. Ngoài ra còn có các link hỗ trợ khác: 

---

> Join #ios in WeBuild Discord: https://discord.gg/xqHJEa5CSN